Cito-training meivakantie


Algemene informatie

Cito-resultaten van januari zijn bekend. Wil je er de volgende keer meer uit halen, dan kun je je hier goed op voorbereiden. We hebben een interessant programma opgesteld voor de meivakantie. De leerlingen zullen in deze training vooral de belangrijkste onderdelen krijgen voor rekenen en begrijpend lezen. Hieronder alle groepen en welke vakken zullen worden aangeboden. 

 

Groep 4, 5 en 6:

- Rekenen 

- Begrijpend lezen 

 

Groep 7

- Rekenen 

- Begrijpend lezen 

- Spelling niet werkwoorden

- Spelling werkwoordspelling

- Studievaardigheden 

 

Prijs: € 75,- 

 

Datum: donderdag 9 mei 2024 

 

Tijd: 12.00 - 17.00 uur