Algemene voorwaarden


Aanmelding

Aanmeldingen voor ons totale aanbod vindt plaats door middel van het volledig ingevulde inschrijfformulier. De overeenkomst geldt voor het gehele programma zoals vermeld op de website.

 

Een les duurt 60 minuten. De kosten worden maandelijks betaald en zijn € 65,- per maand per bijlesklas. Hieronder een uitleg van de kosten per maand. 

 

1 les (60 minuten) per week: 65 euro

Uw kind gaat naar 1 bijlesklas, bijvoorbeeld alleen rekenen op zondagmiddag, dan zijn de kosten 65 euro per maand. Hiervoor krijgt uw kind 1 lesuur in de week les. 

 

2 lessen (120 minuten) per week: 120 euro (10 euro korting) 

Uw kind gaat naar 2 bijlesklassen, bijvoorbeeld rekenen en begrijpend lezen op zondagmiddag, dan zijn de kosten 120 euro per maand. Hiervoor krijgt uw kind 2 lesuren in de week les. 

 

3 lessen (180 minuten) per week: 170 euro (25 euro korting) 

Uw kind gaat naar 3 bijlesklassen, bijvoorbeeld rekenen, begrijpend lezen en cito-training op zondagmiddag, dan zijn de kosten 170 euro per maand. Hiervoor krijgt uw kind 3 lesuren in de week les. 

 

Deze kosten moeten de eerste les van de maand betaald worden. De tarieven zijn vrijgesteld van BTW.    

 

Ziekte

In geval van een langdurige ziekte (meer dan 3 weken) waardoor de leerling niet aan de bijlessen kan meedoen, kan de betaling van de bijlessen tijdelijk opgeschort worden. Dit wordt altijd in overleg met de leerkracht gedaan. Het stopzetten kan nooit met terugwerkende kracht. De financiële verplichting wordt opgeschort met de duur van de tijdelijke stopzetting.

 

Afwezigheid bij lessen

Alle lessen worden in rekening gebracht, ook bij afwezigheid. Het is namelijk een maandelijkse lesabonnement wat je afneemt. 

 

Stoppen met bijlessen

Als uw kind wilt stoppen met bijles, dan kan dat aan het einde van elke maand. De volledige maand moet wel afgemaakt worden en betaald worden. Er is geen restitutie van geld in zulke gevallen. 

 

Diefstal, verlies en schade

Voor diefstal, verlies of schade aan eigendommen van derden, alsmede letsel aan personen aanvaardt Studierijk geen aansprakelijkheid. Bij opzettelijke schade aan materialen, interieur op pand van Studierijk, zullen de ouders hiervoor aansprakelijk gesteld worden. 

 

Garantie

Onze leerlingen behalen na deelname aan de bijlessen veelal hogere resultaten op cito’s, maar uiteraard kunnen wij geen garantie bieden dat elke leerling die meedoet aan onze lessen deze resultaten zult behalen. In het verleden behaalde resultaten van andere leerlingen bieden helaas geen garantie voor hogere cijfers voor nieuwe leerlingen voor de toekomst.

 

Huisregels

Leerlingen dienen zich tijdens de lessen te houden aan de huisregels van Studierijk. Bij wangedrag kan een leerling direct naar huis gestuurd worden en de toegang tot de lessen ontzegd worden. In zulke gevallen is er geen restitutie van geld.