Bijlessen aan basisschoolleerlingen


Informatie over de lessen

Bijlesklas rekenen (basisschool)

We bieden voor groep 4 t/m 8 rekenlessen aan. In deze lessen concentreren we ten eerste op de basisvaardigheden. Daarnaast komen de belangrijkste leerlijnonderdelen van de desbetreffende groepen aan bod. Elke week staan één of twee doelen centraal. 

 

Bijlesklas begrijpend lezen (basisschool) 

Net als voor rekenen, kunnen leerlingen uit groep 4 t/m 8 bij ons terecht om te werken aan hun vaardigheden voor begrijpend lezen. Tijdens deze lessen leren de leerlingen actief lezen en bepaalde strategieën aan om de tekst aan te pakken. Door middel van deze technieken zullen ze beter in staat zijn om de tekst goed te begrijpen. Op deze wijze kunnen ze de verwerkingsopdrachten ook veel beter maken. 

 

Bijlesklas technisch lezen (basisschool)

Het goed, vlot en foutloos kunnen lezen is de basis voor een kind, op school en daarbuiten. In kleine groepjes van maximaal 6 leerlingen worden kinderen hierin begeleid. Naast de directie instructie van (lastige) woorden en teksten, wordt ook aandacht besteed aan het stimuleren van het lezen door het houden van boekenkringen. De groepjes worden ingedeeld naar Avi-niveau. 

 

Cito-trainingen (basisschool) 

Deze training is opgebouwd uit de vakken rekenen en begrijpend lezen. De inhoud van de trainingen is er op gericht om vertrouwd te raken met de vraagstelling van CITO, waardoor de kans op onderpresteren wordt verkleind. Deze training is niet zozeer geschikt om eventuele achterstanden te behandelen. Daar zijn de bijlessen voor. 


Lestijden

 

Groep 3/4 (alleen op zaterdag)

09.30 - 10.30: Technisch lezen (groep 3 en 4)

10.45 - 11.45: Rekenen groep 4

12.00 - 13.00: Begrijpend lezen groep 4

 

Groep 5 (alleen op zondag) 

09.30 - 10.30: Rekenen groep 5/6 

10.45 - 11.45: Begrijpend lezen groep 5/6 

12.00 - 13.00: CITO-training groep 5/6 (rekenen en begrijpend lezen) 

 

Groep 6 (alleen op zondag) 

09.30 - 10.30: Rekenen groep 5/6 

10.45 - 11.45: Begrijpend lezen groep 5/6 

12.00 - 13.00: CITO-training groep 5/6 (rekenen en begrijpend lezen) 

 

Groep 7 (zaterdag of zondag) 

13.30 - 14.30: Rekenen groep 7/8 

14.45 - 15.45: Begrijpend lezen groep 7/8 

16.00 - 17.00: CITO-training groep 7/8 (rekenen en begrijpend lezen) 

 

Groep 8 (zaterdag of zondag) 

13.30 - 14.30: Rekenen groep 7/8 

14.45 - 15.45: Begrijpend lezen groep 7/8 

16.00 - 17.00: CITO-training groep 7/8 (rekenen en begrijpend lezen) 


Tarieven

Een les duurt 60 minuten. De kosten worden maandelijks betaald en zijn € 65,- per maand per bijlesklas. Deze kosten moeten de eerste les van de maand betaald worden. De tarieven zijn vrijgesteld van BTW. Hieronder een uitleg van de kosten per maand bij meerdere lessen. 

 

1 les per week: 65 euro

Uw kind gaat naar 1 bijlesklas, bijvoorbeeld alleen rekenen op zondagmiddag, dan zijn de kosten 65 euro per maand. Hiervoor krijgt uw kind 1 lesuur in de week les. 

 

2 lessen per week: 120 euro (10 euro korting) 

Uw kind gaat naar 2 bijlesklassen, bijvoorbeeld rekenen en begrijpend lezen op zondagmiddag, dan zijn de kosten 120 euro per maand. Hiervoor krijgt uw kind 2 lesuren in de week les. 

 

3 lessen per week: 170 euro (25 euro korting) 

Uw kind gaat naar 3 bijlesklassen, bijvoorbeeld rekenen, begrijpend lezen en cito-training op zondagmiddag, dan zijn de kosten 170 euro per maand. Hiervoor krijgt uw kind 3 lesuren in de week les. 

 

Meerdere kinderen op bijles?

Als u meerdere kinderen heeft die lessen volgen, dan worden de lessen bij elkaar opgeteld en gelden de onderstaande prijzen. 

 

- 1 inschrijving: 65 euro (0 euro korting)

- 2 inschrijvingen: 120 euro (10 euro korting)

- 3 inschrijvingen: 170 euro (25 euro korting)

- 4 inschrijvingen: 200 euro (60 euro korting)

- 5 inschrijvingen: 250 euro (75 euro korting)

- 6 inschrijvingen: 250 euro (140 euro korting) De 6e inschrijving is hierdoor gratis.