Informatie over de lessen 

 

Bijlesklas rekenen (basisschool)

We bieden voor groep 5 t/m 8 rekenlessen aan. In deze lessen concentreren we ten eerste op de basisvaardigheden. Daarnaast komen de belangrijkste leerlijnonderdelen van de desbetreffende groepen aan bod. Elke week staan één of twee doelen centraal. 

 

Bijlesklas begrijpend lezen (basisschool) 

Net als voor rekenen, kunnen leerlingen uit groep 5 t/m 8 bij ons terecht om te werken aan hun vaardigheden voor begrijpend lezen. Tijdens deze lessen leren de leerlingen actief lezen en bepaalde strategieën aan om de tekst aan te pakken. Door middel van deze technieken zullen ze beter in staat zijn om de tekst goed te begrijpen. Op deze wijze kunnen ze de verwerkingsopdrachten ook veel beter maken. 

 

Cito-trainingen (basisschool) 

Deze training is opgebouwd uit de vakken rekenen en begrijpend lezen. De inhoud van de trainingen is er op gericht om vertrouwd te raken met de vraagstelling van CITO, waardoor de kans op onderpresteren wordt verkleind. Deze training is niet zozeer geschikt om eventuele achterstanden te behandelen. Daar zijn de bijlessen voor.